İş

Kamu borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Kamu borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti Kümelenme Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin detaylarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa AK Parti Kümelenmesi’ndeki milletvekilleri ve ilgili kamu idareleri ile yapılan istişareler sonucunda son şeklinin verildiğini anlatan Elitaş, tasarıda iki ana başlık altında düzenlemelerin yer aldığını belirtti: kapsamlı yeniden yapılanma kararları, vergi mevzuatı ve çeşitli kanunlar.

Cumhur İttifakı olarak vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini ve ihtiyaç duydukları düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Elitaş, halka karşı yükümlülüklere ilişkin tüm talepleri dikkatle incelediklerini, gereklilikleri belirlediklerini ve olabilecek düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. çekinmeden bu alanda yapılmıştır.

Teklifin en kapsamlı yapılanma kanunu olduğuna işaret eden Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızın türü ne olursa olsun vergi dairelerine olan tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. yeniden yapılandırma yönetmeliğinde hiç yer almamış olması, denetim kurulları tarafından verilen düzenleyici ve idari para cezaları, 4207 sayılı Kanun kapsamında Tütün Mamullerinin İsrafının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundan kaynaklanan idari para cezaları, tüm idari para cezaları, kredi borçlarının tahsili , ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları yapılandırılabilir ve ödenebilir.”

Gümrük vergisi, idari para cezası, temerrüt faizi, gecikme faizi gibi ikincil alacakların da yeniden yapılandırma kapsamında olduğuna dikkat çeken Elitaş, şunları kaydetti:

“SGK’ya sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurum provizyonu, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik takviye primi, isteğe bağlı sigorta ve toplum sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında eksik personel prim fiyatları, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı, 5510 sayılı Kanunun ek süreksiz 5. maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde çalışanların sigortalarından doğan prim borçları, ticari taksi, minibüs ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanların, kısmi- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda vadeli ödemeler, Çalışanların iş akdi ile sigortalarından doğan prim borçları, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalarından doğan prim borçları, işten doğan rücu alacakları kaza, meslek hastalığı, malullük ve görev maluliyetinden doğan alacaklar m haksız yere ödenen gelir ve emekli maaşları.

Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Uyum Müdürlüklerine, Milli Emlak Müdürlüklerine ödenecek borçları da dahil ettik. Belediyelere ödenecek emlak vergisi başta olmak üzere tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları bu kapsamdadır. Belediye gelirleri ve bunların ikincil alacakları hakkında kanun kapsamında belirlenen bedel ve pay alacakları, belediyelerce tahsil edilen idari para cezaları, su, atıksu, katı atık bedelleri ve bunlara bağlı alacaklar, belediyelere ait taşınmazlar ile satış, irtifak hakkı ve bu taşınmazların kiralanması. Kullanım bedelleri ve hasılat payları, süreçlerden doğan kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedelleri yeniden yapılandırma kapsamında ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu’na göre katı atık bedeli alacaklarını, su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedel alacaklarını ve bunlara ilişkin ferileri ile birlikte harcamalara katılma paylarını da dahil ettik. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesindeki tüm kamu alacak ve borçları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmektedir.

“Yapılandırılmış borçlar 48 ayda tahsil edilecek”

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvurarak, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitli ödeyebileceklerini söyledi.

Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin mayıs ayında başlayacağını belirten Elitaş, “Bu teklifle vatandaşlarımızın uzun taksit sürelerini de tamamlamış oluyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 48 ayda tahsil edilecek. 4 yılda. Şimdiye kadar yapılandırmalarımız 36 ay şeklindeydi.” dedim.

Trafik cezası puanları silinir

Elitaş, teklifle sürücülerin ceza puanlarının belirli şartlarla silindiğini, böylece kişilerin tekrar ehliyet alabilmelerini sağladığını belirterek, “Sicilinde 5 ila 95 puan arasında cezası olan şahısların cezalarını sıfırlıyoruz. Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullananlar, drift yapanlar ve ölümlü kazalara sebebiyet verenler dışındaki tüm trafik cezalarının puanlarını sileceğiz.” dedi.

Öğrenim kredisi borçlarına ilişkin de düzenleme yapıldığını kaydeden Elitaş, şu bilgileri paylaştı:

“Öğrenim kredisinde sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi daireleri tarafından takip edilen borçlardaki endeks tutarlarını ve bunlara tekabül eden gecikme zamlarını da sildik. Şimdi bir ekliyoruz. Yüksek Tahsilatlı Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun süreksiz unsuru, gecikme zammı için vergi dairesine tebliğ edilen tahsilat ve katkı paylarından olan alacakları da, 2014 sayılı kanunun yayımı tarihi de dahil olmak üzere yurtiçi ÜFE tutarı, katsayı tutarı da siliyoruz. .

Elitaş, teklifle vazgeçilen alacak tutarının ne kadar olduğunun sorulması üzerine, “Bütün borçların yeniden yapılandırılması için başvuru yapılması halinde 361.8 milyar liranın borç yapılandırma kapsamında olacağını varsayıyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası borç yapılandırma kapsamında olacak” dedi. 700 milyar lirası, toplam takipteki alacaklar diyeceğiz. Toplam alacaklar var. Bunun 300 milyar lirası takipteki alacaklar olacak.” dedim.

Önerinin 14 milyon borçluyu ilgilendirdiğini kaydeden Elitaş, 2 bin liranın altındaki borçları sildiklerini ve bu şekilde 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu olduğunu bildirdi.

“Şeytanın aklına bile gelmeyecek fikirleri ileri sürmek”

Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimsenin bilgisi olmadan başörtüsü konusunda sunduğu kanun teklifinin uygun olmadığını hatırlatarak, bunun anayasa değişikliği ile yapılması gerektiğini belirttiklerini söyledi.

İYİ Parti bu süreçte “Önergemiz vazgeçilmezdir” dedi. Elitaş da benzer bir tavır benimsediklerini ve bu noktada İYİ Parti içinde büyük bir ikilem olduğunu gözlemlediklerini ifade etti:

“Bu ikilemi ortadan kaldırmak için altılı masa denilen grubun bir araya gelmesi sonucunda beyanname yazma imkanı doğdu. Getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifinde ‘başı kapalı ve örtülü kadınlar’ ibaresine özel olarak yer verdik. zihinlerde doğabilecek kırgınlıkları gidermek için.Altı masa bundan vazgeçmiş gibi görünüyor.CHP ve UYGUN Parti yöneticilerini bir kenara bırakıyorum ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu anlaşılan Milliyetini çıkarmış. Görüş gömleği Rahmetli Özal’ın dediği gibi sol ponponların önüne geçti.İnşallah bu anayasa değişiklik teklifini kurullarda tartışmaya devam ederiz.Genel Meclisin gündemine taşıyacağız.İştir Gizli oylama ile yapılacak ve artık arkadaşlarımızın vicdanına kalmıştır.Şeytanın avukatlığını yapmaya çalışırken aklına bile gelmeyecek fikirleri ortaya koymak da ilginç bir iştir.Altı Masa dünkü açıklama çerçevesinde kapıyı kapatmış görünüyor. “

“Milletimize ve Türk doktorlarına havale ediyorum”

Elitaş, bazı ülkelerde İslam’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ahlaksız saldırıların olduğuna ve bu saldırıların tüm insanlığı üzdüğüne dikkat çekti.

Bir inancın kutsal kitabına hakaret etmeyi ve yapılanları şiddetle kınamayı uygun bulmadıklarını vurgulayan Elitaş, “Erdoğan’ı kazanmak için yurt dışında dinimizle ilgili provokasyonlar yapılıyor.” gibi ifadeler kullandığını hatırlattı.

Elitaş, bu ifadeleri nasıl değerlendireceğini bilmediğini ifade ederek, “Bu ifadeleri kullananları milletimize ve Türk doktorlarına havale ediyorum” dedi. ifadesini kullandı.

“EYT ile ilgili Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa odur”

Elitaş, EYT ile ilgili hazırlanan kanun teklifi metni üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını, düzenlemenin şubat ayında hayata geçeceğini bildirdi.

Başvuru sahiplerinin maaşlarını başvuru tarihinden itibaren bir sonraki ay içinde alacaklarını vurgulayan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“EYT ile ilgili Cumhurbaşkanımız ne açıklama yaptıysa, onun dışında bir açıklama yapmayın. Cumhurbaşkanımızın ‘Yaş sınırı yoktur’ açıklaması. Bu kanun teklifi, beyannameye ilişkin açıklamalar çerçevesinde hazırlanmıştır.3’ü Esas, 2’si icra ve icra olmak üzere 5 konu.Biliyorsunuz Bağ-Kur’da prim ödeme günleri var.Kapsananlar SSK tarafından kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl sigorta kapsamına alındığını belirten “Kanun metninde ileri veya geri gitme yok. Bu yol gösterecek, geri dönülmez bir yoldayız. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz.”

“Korku Dağları”

AK Parti Küme Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi ile ilgili açıklamalarına ve 6’lı puan tablosunun yayınladığı bildiriye baktığımızda tedirginliğin dağları sardığını söyledi.

Millet İttifakı milletvekillerinin görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade etme kabiliyetine sahip olmadığını söyleyen Elitaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Görünüşe göre son bir yıldır vatandaşlarımız Cumhur İttifakı’na büyük ilgi göstermiş ve altılı tabloya ‘Masanın ayaklarını nasıl kaydırabiliriz?’ Verdikleri mücadele sonucu aşağı yönlü bir trend görenler, Sayın Erdoğan’ın rakip olacağından korkuyorlar.Dehşet dağları inmiş anlaşılan.Bekliyordunuz, şimdi 12 Şubat olmalı. iddialı ama marttan önce teslim etmelerinin mümkün olmadığını düşünüyorum.

Şu anda büyük bir pazarlık var, meşhur at pazarlığı hikayesi var ya da olağanüstü bir pazarlık var. Sun Motel’de bir pazarlık var. Sayın Kılıçdaroğlu aday görünüyor ama Sayın Kılıçdaroğlu’nu basına koymuşlar. Herkes bir şeyler elde etmeye çalışıyor, herkes bir şeyler istiyor. Ne zamana kadar? Yani cehennem azabına uğradığı ve Çin azabına son verdiği gündür. Yani cumhurbaşkanı adaylığının açıklanma tarihinin son gün olduğunu düşünüyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort